Företagets historia

Det började 1952

Veddige Lastbilsåkeri registrerades först 1952 av Arne Tjärnmo. Verksamheten begränsades då till de lokala behoven. Firman var till en början leverantör av Algot Holmbergs utsädessortiment till jordbrukarna i Veddige. Arne hade startat sitt åkeri med en enda lastbil, en Scania av årsmodell 1932.

Verksamheten tog fart först 1958, då Strängbetong etablerades på orten. Behoven av specialtransporter visade sig snart vara en viktig levebröd för Veddige Åkeri– och trygg partner för industrin. Arnes skicklighet vad gäller säkra lastningar, leveransprecision och flexibilitet resulterade ett samarbete som obruten sedan dess.
Idag är det vi, barnbarnen som äger företaget. Vi fortsätter i samma anda som en gång Arne började, det vill säga: säkra och trygga leveranser oavsett antal kilometer för alla våra kunder!

Tack vare en expansiv tillväxt i Öresundsregionen och i Mälardalen har vi många transporter för Strängbetong samt för Derome gruppen.

Samarbete.

För att klara efterfrågan samarbetar vi med flera olika fraktbolag såsom Fraktkedjan i Mölnlycke, Sörmlast Eskilstuna,Triofrakt i Köping, Akkafrakt i Skåne eller TC i Halmstad. Tillsammans täcker nästan hela södra Sverige.
AKTUELLT FRÅN SVERIGES ÅKERITIDNING. Veddige Åkeri AB arbetar efter Sveriges Åkeriföretags stadgar, vi är representerade i styrelsen.